Talkoopisteet

Talkoopisteitä kerätään vuosittain (keräyskausi lokakuun alusta syyskuun loppuun). Pisteitä voi käyttää pitkin vuotta, ja keräyskauden pisteet nollautuvat vuoden lopussa.

Pisteitä kertyy kaikista ryhmienvedoista, talkoista, kokouksista yms. –> 1 talkootunti on 1 piste. Pisteitä ei voi muuttaa rahaksi. Pisteitä voi hankkia itselleen myös avustajan avulla (eli esim. perheenjäsenen talkootunnit voidaan kirjata seuran jäsenelle). Johtokunnan jäsenet ovat vastuullisia pisteiden kuittaajia.

Jokainen jäsen huolehtii itse pisteiden kuittaamisesta tapahtumissa, ilmoittautuu ensin tapahtuman alussa ja lopussa poislähtiessään kuittauttaa pisteensä ja myös avustajansa pisteet – ei siis enää jälkeenpäin. Jälkikäteen ei voi ”myydä”, vaihdella eikä yhdistellä pisteitä. Pisteitä ei voi muuttaa rahaksi. Johtokunta suunnittelee ja toteuttaa talkoopisteiden kirjanpidon.

Ohjattujen ryhmien ryhmäjaot:
Talkoopisteet vaikuttavat myös ryhmäjakoihin. Päästäkseen ohjattuun ryhmään, on jäsenen kerättävä vähintään 15 talkoopistettä edellisen keräyskauden aikana. Näitä pisteitä ei käytetä hallimaksuun, ja niiden ei tarvitse olla jäsenen talkoopistetilillä harjoittelupaikkaa hakiessa. Ainoa vaatimus on, että harjoittelupaikkaa hakeva jäsen on tehnyt edellisen pisteidenkeruukauden aikana vähintään 15 tuntia talkootyötä. Mitä enemmän jäsen on pisteitä kerännyt, sitä varmemmin pyritään järjestämään toivottu ryhmäpaikka.